สมุดบัญชี ราคาถูก

สมุดบัญชี ราคาถูก

สมุดบัญชีทางเรามีขายอยู่ 2 แบบดังนี้

 

1. สมุดบัญชีธรรมดา

ปกหน้า ปกหลัง สมุดบัญชี

ในส่วนของปกหน้า และปกหลัง

สมุดจะมีขนาด 195×310 มม. กระดาษปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม  กระดาษเนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม  จำนวนหน้าจะมี 50 แผ่นรวมปก

หน้าปกราคา 35 บาท

 

2.สมุดบัญชีแบบหุ้มปกพลาสติก

สมุดบัญชีปกพลาสติก

สมุดจะมีขนาด 195×310 มม. กระดาษปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม  กระดาษเนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม  จำนวนหน้าจะมี 50 แผ่นรวมปก และมีปกสลาสติกหุ้ม

ราคาหน้าปก 50 บาท