Category Archives: วารสารโรงเรียน

วารสารโรงเรียน คุณภาพ ในราคาที่ถูก !!!

วารสารโรงเรียน

วารสารโรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างประโยชน์เป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมท ว่าโรงเรียนมีความน่าสนใจอย่างไร มีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการจัดทำวารสารโรงเรียนมาฝากทุกๆ ท่านที่สนใจด้วย ก่อนจะไปดูว่าในวารสารโรงเรียน ที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักการวารสารแต่ละประเภทให้มากขึ้นกันก่อน     วารสาร คืออะไร? วารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่มักจะถูกตีพิมพ์ออกตามวาระหรือตีพิมพ์เป็นรายประจำตามกำหนด ตัวอย่างเช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ซึ่งวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความคล้ายคลึงกับนิตยสาร ทั้งลักษณะและรูปเล่ม แต่เนื้อหาด้านในจะเน้นไปทางวิชาการเสียมากกว่า วารสารจะไม่มีกำหนดตายตัวเกี่ยวกับรูปเล่ม จะมีกี่หน้าก็ได้แต่ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป โดยปกติวารสารขนาดมาตรฐานไม่ควรหนาต่ำกว่า 40 หน้า และไม่ควรหนาเกิน 100 หน้า ซึ่งการจัดทำวารสารส่วนใหญ่ตีพิมพ์เพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน สมาคม องค์กร หรือสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย บทความทาง วิชาการ ผลงานการวิจัย ความรู้ทางวิชาการ รวมไปถึงการชื่นชมต่างๆ เช่น วารสารโรงเรียน วารสารมหาวิทยาลัย   วารสารโรงเรียน คืออะไร? วารสารโรงเรียน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง […]