Category Archives: สมุดสพฐ

สมุดสพฐ ราคาถูก !!! มีทั้ง สมุด สพฐ 40 แผ่น และ 80 แผ่น ตราสพฐ ปกสวยๆ

สมุด สพฐ

หลายคนอาจจะคุ้นชินกับสมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะ แต่ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ไม่มีสมุดโรงเรียน เป็นของตัวเอง จึงต้องเลือกใช้สมุด สพฐ. แทน วันนี้เราจึงอยากพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสมุด สพฐ. ว่าจริงๆ แล้ว สมุดสพฐ คืออะไร รูปแบบเป็นอย่างไร แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง   สมุดสพฐ คืออะไร? สมุด สพฐ. เป็นสมุดสำเร็จ ที่มีความคล้ายคลึงกับสมุดโรงเรียน ทั้งขนาด และรูปแบบ แต่ความแตกต่างจะอยู่ตรงที่หน้าปก เพราะสมุด สพฐ. จะใช้สัญลักษณ์ของ สพฐ. แทนสัญลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งสมุด สพฐ. จะมีราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าบล็อกพิมพ์ มีขายแบบสำเร็จรูป พร้อมส่งไม่ต้องสั่งผลิตใหม่   สพฐ. คืออะไร? สพฐ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล   ดาวน์โหลด ตราสพฐ ดาวน์โหลด ตราสพฐ แบบเป็นไฟลฺ์ .Ai […]