ความแตกต่างระหว่าง DPI กับ PPI

DPI คืออะไร

DPI ย่อมาจาก Dot per Inch สังเกตุได้ว่าหน่วยคล้ายกันเปลี่ยนแค่ Pixel เป็น Dot เท่านั้น DPI เป็นหน่วยที่ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์โดยกำหนดเป็น”จำนวนจุดที่เครื่องพิมพ์พ่นหยดหมึกสีต่างๆลงไปบนกระดาษในระยะความยาว 1 นิ้ว”

PPI คืออะไร

PPI นั้นย่อมาจาก Pixel per Inch นึกภาพง่ายๆว่าบนจอภาพที่เรากำลังมองอยู่นี้ ประกอบไปด้วยก้อน LED สี เล็กๆจำนวนมากเล็กจนถ้าอยากเห็นคงต้องเอาแว่นขยายส่อง เราเรียกก้อนสีเหล่านี้ว่า Pixel

DPI กับ PPI เกี่ยวกันอย่างไร?

PPI ถึงจะเป็นหน่วยที่ใช้กับจอภาพแล้วแต่ยังใช้รวมไปถึงกำหนดขนาดของ Pixel บนสิ่งพิมพ์ เมื่อ Save file แล้วค่า PPI จะเปลี่ยนเป็น DPI ฝั่งอยู่ในตัวไฟล์เพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับขนาดของภาพบนสื่อสิ่งพิมพ์