ตัวอย่างงานสมุดวาดเขียน

รายละเอียดสมุดวาดเขียน สมุดธรรม

สมุดวาดเขียนของโรงสมุดธรรมวิวัด ทั้งคุณภาพและราคา เหมาะกับวิชาศิลปะ ในทุกชั้นระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาครับ ถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัย มีการใช้สีน้ำที่มีความชื้นที่มากและสีที่เนื้อหนักๆ อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เพราะเนื้อกระดาษอาจจะทะลุแล้วเสียได้

สเปกกระดาษของสมุดวาดเขียน

1.สมุดวาดเขียนขนาดใหญ่ กระดาษเนื้อใน จำนวน 10 แผ่นรวมปก

สมุดวาดเขียนมีขนาด 265 x 380 mm. หรือ ด้านกว้าง 26.5 เซนติเมตร ด้านยาว 38 เซนติเมตร 


ปกด้านหน้า ใช้กระดาษกล่องแป้งหลังเทา มีความหนา 250 แกรม 
เนื้อใน กระดาษปอนด์วาดเขียน ความหนา 80 แกรม 


กระดาษปอนด์วาดเขียน ที่ใช้ในสมุดวาดเขียน จะไม่ใช้ กระดาษปอนด์ธรรมดา เนื่องจากกระดาษปอนด์วาดเขียน จะมีเนื้อกระดาษที่หยาบกว่า จึงสามารถซับน้ำหมึก ซับสีได้ดีกว่า

2.สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อใน จำนวน 10 แผ่นรวมปก

สมุดวาดเขียนขนาด 190 x 265 mm. หรือ ด้านกว้าง 19 เซนติเมตร ด้านยาว 26.5 เซนติเมตร 

ปกหน้า สมุดวาดเขียนใช้กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ความหนา 250 แกรม 
เนื้อใน สมุดวาดเขียนใช้กระดาษปอนด์วาดเขียน ความหนา 80 แกรม 


กระดาษปอนด์วาดเขียนท่ใช้ในงานสมุดวาดเขียน ไม่ใช่ กระดาษปอนด์ธรรมดา เนื่องจากกระดาษปอนด์วาดเขียน จะมีเนื้อกระดาษที่หยาบกว่า สามารถซับน้ำหมึก ซับสีได้ดีกว่า

                นอกจากนี้เรายังมีสมุดวาดเขียนตราโรงเรียน ที่พิมพ์แบบเฉพาะโรงเรียนของท่านเลยครับ  โดยมีทั้ง ปกย้อมพิมพ์ พิมพ์ตรา หรือ แบบพิมพ์ 4 สี ทุกอย่างขึ้นกับ งบประมาณของทางท่านครับผม

 

คุณสมบัติที่ดีของสมุดวาดเขียน

สมุดวาดเขียน ที่ดีจะมีคุณสมบัติดังนี้

1.รองรับเนื้อสีได้ดี

2.สีไม่จม

3.เนื้อกระดาษขาวไม่เหลือง

4.กระดาษเก็บได้นาน

5.ใช้ได้กับงานสีหลากหลายประเภท เช่น งานสีน้ำ งานสีโปสเตอร์ งานสีกวอช หมึกต่างๆ งานสีชอล์ค งานสีพาสเทล งานสีชอล์คน้ำมัน งานถ่านแท่ง หรืองานสีแบบอื่น ๆ

ถ้าต้องการงานสมุดวาดเขียน ราคาประหยัด คุณภาพสมเหตุผล อย่าลืมนึกถึงเรา “โรงสมุด ธรรมวิวัด” นะครับ

รายละเอียดราคาของสมุดวาดเขียน

รายละเอียดราคาและการจำนวนเล่มต่อกล่อง

1.สมุดวาดเขียนใหญ่ จำนวนเนื้อใน 10 แผ่นรวมปก 

ขนาด 265 x 380 mm. หรือ ด้านกว้าง 26.5 เซนติเมตร ด้านยาว 38 เซนติเมตร
จำนวน 288 เล่มต่อกล่อง ราคากล่องละ 2200 บาท

2.สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อใน จำนวน 10 แผ่นรวมปก

ขนาด 190 x 265 mm. หรือ ด้านกว้าง 19 เซนติเมตร ด้านยาว 26.5 เซนติเมตร 
จำนวน 576 เล่มต่อกล่อง ราคากล่องละ 2200 บาท

163/68-69 ซอย พหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรเลย 

020057004 , 0638262551