สมุด

สมุด

สมุด คือ การเอากระดาษหลายๆแผ่น มาทำเป็นรวมกันเป็นเล่มเรียกว่า สมุด สมุดนั้นมีหลายขนาด มีหลายชนิด เรียกใช้ตามสิ่งที่จะเอาไปใช้ว่า ต้องการใช้สมุดนี้เป็นอะไร เช่น สมุดนักเรียน สมุมโรงเรียน สมุดเล่มเล็ก สมุดรายวันทั่วไป สมุดโน๊ต สมุดสเก็ต สมุดบัญชี สมุดคัดจีน สมุดระบายสี เป็นต้น