สมุด สพฐ

สมุด สพฐ สมุดสำเร็จ ราคาถูก

          สมุด สพฐ คือ สมุดสำเร็จที่เหมือนกับสมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน จะต่างกันตรงที่ สมุด สพฐ จะเป็นตรา สพฐ ไม่สามารถเปลื่ยนรูปแบบหน้าปกได้  ใช้สำหรับจดบันทึก เกี่ยวกับการเรียน หรือการบ้าน สิ่งต่างๆ ที่คุณครูสั่งเหมือนกัน

 

          โดยที่สำคัญเลยของสมุด สพฐ คือ จะมีราคาที่ถูกกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าบล็อกพิมพ์ ลดขั้นตอนต่างๆ ประหยัดเวลา สามารถสั่งได้เลย แถมหน้าปกยังเป็น 4 สีด้วย มีสีสันที่สวยงามไม่แพ้กับสมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน 4 สี เลย

สพฐ ย่อมาจาก

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission : OBEC) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหัวหน้าส่วนราชการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[2] โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ที่มา : https://bit.ly/WiKi-OBEC

ขนาดสมุด สมุด สพฐ จะยู่ที่ขนาด 160 x 235 มม

 

จำนวนแผ่น จะมีทั้งปกอ่อน 40 แผ่น ปกแข็ง 80 แผ่น

 

กระดาษ จะอยู่ที่ 55 แกรม

 

ปกหน้า สมุด สพฐ  (ตัวอย่างปก)

ปกหหลัง สมุด สพฐ  (ตัวอย่างปก)


ติดต่อ โรงพิมพ์ สมุดนักเรียน คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม