เส้นสมุด สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน 6 รูปแบบ

เส้นสมุด 6 รูปแบบ

         สมุดที่ใช้ในการเรียนการสอนมีหลายแบบ ทั้งเส้นสมุดที่เป็นเส้นเต็มบรรทัด เส้นครึ่งบรรทัด และอื่นๆ อีกมากมาย เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าเส้นสมุดมีทั้งหมดกี่แบบ แล้วแต่ละแบบเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้าง วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน

 

เส้นสมุด คือเส้นที่ตีพิมพ์ไว้เป็นแนวในการเขียนตัวหนังสือ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ

 

เส้นสมุด มีแบบไหนบ้าง?

เส้นสมุดที่นิยมใช้ในการพิมพ์ สมุดสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น สมุดนักเรียน สมุด สพฐ. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งเส้นสมุดแต่ละแบบก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกับออกไป

 

 

1.เส้นสมุด เส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง )

เส้นสมุด-B
เส้นสมุด-B

เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) โดยรูปแบบเนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B นี้ จะจัดว่าเป็น เนื้อใน เส้นมาตรฐาน ที่นิยมที่สุด ลักษณะเส้น จะมีเส้นธรรมดาที่เป็นสีฟ้า และมีเส้นสีแดงเส้นเดียวคาดเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้าย เป็นเส้นสมุดแบบเส้นเต็มบรรทัดที่ใช้กันทั่วไป นิยมใช้กันอย่างแพร่ ตั้งแต่สมุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึง มหาวิทยาลัย

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น B : เส้นสมุดแบบเส้น B จะตีเส้นเขียนแบบธรรมดาด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง (เส้นแดงจะมีหรือไม่มีก็ได้)

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น B : นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สามารถบังคับกล้ามเนื้อมัดเล็กได้แล้ว หรือเหมาะกับการคัดลายมือแบบเต็มบรรทัด

 

2.เส้นสมุด เส้น D ( เส้นครึ่งบรรทัด + แดง )

เส้นสมุด-D
เส้นสมุด-D

เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D ( เส้นครึ่งบรรทัด + แดง ) โดยรูปแบบเนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D นี้จะแตกต่างจาก เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) ตรงที่เส้นระหว่างช่องของเส้นสีฟ้าทุกเส้น จะมีเส้นสีฟ้าขนาดเล็กกว่า ตัดผ่านช่องตรงกลางของทุกบรรทัด ส่วนทางด้านซ้ายก็ยังมีเส้นสีแดงเส้นเดียวคาดเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้าย เหมือนกับ เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) เป็นเส้นสมุดแบบเส้นครึ่งบรรทัดที่ใช้กันทั่วไป ตั้งแต่สมุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น D : เส้นสมุดแบบเส้น D จะตีเส้นเขียนแบบครึ่งบรรทัดด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น D : นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับชั้นอนุบาล หรือเด็กเล็ก เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก หรือสมุดนักเรียนสำหรับคัดลายมือภาษาอังกฤษที่ต้องเขียนทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก

 

3.เส้นสมุด เส้น F ( เส้น 5 เส้น + แดง )

เส้นสมุด-F
เส้นสมุด-F

เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น F ( เส้น 5 เส้น + แดง ) โดยรูปแบบ เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น F จะเป็นแบบสมุดเส้น D แต่จะมีเส้นสีฟ้าเพิ่มขึ้นมาสองเส้นระหว่างเส้นตรงกลางของสมุดเส้น D ส่วนทางด้านซ้ายก็ยังมีเส้นสีแดงเส้นเดียวคาดเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้าย เหมือนกับเนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D ดังรูปด้นล่าง เป็นเส้นสมุดแบบเส้นบรรทัด 5 เส้น ใช้ตั้งแต่สมุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น F : เส้นสมุดแบบเส้น F จะตีเส้นเขียนเป็นเส้นเล็กๆ 5 เส้นต่อเส้นเต็มบรรทัด 1 เส้น ด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น F : นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับชั้นอนุบาล หรือเด็กเล็ก เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 

4.เส้นสมุด เส้น H

เส้นสมุด-H
เส้นสมุด-H

เป็นเส้นสมุดแบบตาราง หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าเส้นกราฟ ใช้ตั้งแต่สมุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมหาวิทยาลัย

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้น H : เส้นสมุดแบบเส้น H จะตีเส้นเขียนเป็นตารางเล็กๆ (เส้นบรรทัดเต็มแนวนอน 1 เส้นแบ่งเป็นเส้นย่อย 5 เส้น) ด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง ใช้สำหรับการเขียนกราฟ

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้น H : นิยมใช้สำหรับสมุดเขียนกราฟ ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และการคัดลายมือในวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเป็นสมุดนักเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป

 

5.เส้นสมุด เส้น คู่

เส้นสมุด-เส้นคู่
เส้นสมุด-เส้นคู่

เป็นเส้นสมุดแบบเส้นคู่ ใช้ตั้งแต่สมุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้นคู่ : เส้นสมุดแบบเส้นคู่ จะตีเส้นเขียนเป็นเส้นคู่ด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้นคู่ : นิยมใช้เป็นสมุดเขียนทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นสมุดโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สามารถบังคับกล้ามเนื้อมัดเล็กได้แล้ว

 

6.เส้นสมุด เส้นจด

เส้นสมุด-เส้นจด
เส้นสมุด-เส้นจด

เส้นสมุดแบบเส้นจด หรือที่ถูกเรียกจนคุ้นชินว่า “สมุดจดการบ้าน” บนหัวกระดาษจะระบุหัวข้อต่างๆ เอาไว้ เช่น วันที่สั่งงาน วันที่ส่งงาน คำสั่ง คุณครูผู้สั่ง เป็นต้น

ลักษณะของเส้นสมุดแบบเส้นจด : เส้นสมุดแบบเส้นจด จะตีเส้นเขียนแนวนอนเป็นเส้นเต็มบรรทัด ตีเส้นแนวตั้งแบ่งเป็นช่องด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง

การใช้งานสมุดแบบเส้นสมุดแบบเส้นจด : นิยมใช้เป็นสมุดสำหรับจดการบ้าน จดงาน หรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย แบ่งรายละเอียดแต่ละช่องอย่างชัดเจน

 

นอกจากนี้เส้นสมุด ยังสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของผู้สั่งอีกด้วย

 

เส้นสมุด แบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

  • เส้นสมุดคัดจีน เป็นเส้นสมุดที่ตีเส้นขนาด 1×1 เซนติเมตรด้วยสีดำ สำหรับใช้ในการเขียนตัวอักษรภาษาจีนโดยเฉพาะ

  • เส้นสมุดคัดลายมือ เป็นเส้นสมุดพิเศษแบบเส้นครึ่งบรรทัด ขนาด 0.8 เซนติเมตร ช่องละ 0.4 เซนติเมตรด้วยสีน้ำเงินและตีเส้นหน้าด้วยสีแดง ใช้สำหรับคัดลายมือ

  • เส้นสมุดคณิตศาสตร์ เป็นเส้นสมุดพิเศษแบบเส้นครึ่งบรรทัด ขนาด 8 เซนติเมตร ช่องละ 0.4 เซนติเมตรด้วยสีดำ ใช้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การเขียนกราฟ

 

เส้นสมุด ที่ดีควรเป็นอย่างไร?

  • เส้นสมุดที่ดีควรพิมพ์ด้วยความชัดเจน ไม่ขาดๆ หายๆ

  • เส้นสมุดที่ดีควรเป็นเส้นเดียว ไม่แตก ไม่เบลอ

  • เส้นสมุดที่ดีควรควรมีความหนาเท่ากันทุกเส้น

  • เส้นสมุดที่ดีควรเว้นระยะช่องว่างเท่ากันทุกเส้น

 

โรงพิมพ์ธรรมวิวัด ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสมุดโรงเรียน สมุดสำเร็จ รวมไปถึงสมุดรูปแบบอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปี ทำให้โรงพิมพ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากหลายๆ หน่วยงาน โรงพิมพ์ของเรารับผลิตสมุดสำเร็จทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นเส้นสมุดแบบมาตรฐาน และเส้นสมุดแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า งานพิมพ์ทุกชิ้น ตีพิมพ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ลายเส้นสมุดชัดเจน ไม่เบลอไม่ขาด รับประกันเรื่องความพึงพอใจ ได้ของดีในราคาประหยัด

 


สมุดนักเรียน
โรงพิมพ์สมุด ราคาถูก

โรงพิมพ์ สมุดโรงเรียน สมุดนักเรียน ปกสวยๆ มีให้เลือกมากมาย ในราคาที่กูก คุณภาพที่่ดี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.thamwiwat.com/studentbook-schoolbook/

 


สมุด สพฐ ราคาถูก !!!

สมุดสพฐ
สมุดสพฐ

โรงพิมพ์ สมุดสพฐ 40 และ สมุดสพฐ 80 แผ่น พร้อม ตรา สพฐ ปก สพฐ สวยๆ มีให้เลือกมากมาย ในราคาที่กูก คุณภาพที่่ดี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thamwiwat.com/obec-book/

 


ติดต่อ โรงพิมพ์ เส้นสมุด คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม