ปกสมุดโรงเรียน 1 สี และ 4 สี ที่ออกแบบและผลิตจากทางเรา

ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี

ปกสมุดโรงเรียนที่ประกอบไปด้วย 1 สีนั่นก็คือสีดำพิมพ์ลงบนกระดาษสีพื้น เช่น สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู โดยส่วนใหญ่ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี จะเน้นไปทางลายเส้นมากกว่ารูปภาพ เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่มาก เพราะค่าพิมพ์ไม่สูง

ปกสมุดโรงเรียน 4 สี 

กสมุดโรงเรียน 4 สี จะประกอบไปด้วย สี CMYK ( Cyan = สีฟ้า, Magenta = สีแดงอมม่วง, Yellow = สีเหลือง และ Key = สีดำ) ซึ่งเป็นสีตั้งต้นในการผสมออกมาเป็นสีอื่นๆ บนปกสมุดโรงเรียน ทำให้ได้สีที่สวยงาม แยกแยะได้ง่าย โดยเฉพาะปกสมุดโรงเรียนที่เลือกใช้รูปภาพ และตราสัญลักษณ์

ตัวอย่างผลงาน-สมุดโรงเรียน-4-สี-สมุดโรงเรียน-ราคาถูก

หากสังเกตสมุดที่ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน จะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปกสมุดโรงเรียนจะถูกออกแบบและใช้เฉพาะโรงเรียนนั้นๆ วันนี้เราขอพาทุกท่าน ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับปกสมุดโรงเรียนให้มากขึ้น ไปดูว่าปกสมุดโรงเรียนมีกี่แบบ แล้วควรออกแบบอย่างไร?

 

ปกสมุดโรงเรียน คืออะไร?

ปกสมุดโรงเรียน ก็คือ ตัวหน้าปก หรือกระดาษแผ่นหน้าสุดของสมุดโรงเรียนนั่นเอง โดยแต่ละโรงเรียนจะมีการออกแบบปกสมุดโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสี ตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงรูปภาพที่ใช้ด้วย สมุดโรงเรียน เป็นสมุดที่เอาไว้ให้นักเรียนได้ใช้จดสิ่งต่างๆ ในการเรียนการสอน ใช้ทำการบ้าน ซึ่งสมุดโรงเรียนจะใช้กันภายในโรงเรียนเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ต่างโรงเรียนกัน ปกสมุดโรงเรียนถือเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

 

ปกสมุดโรงเรียน มีกี่ส่วน?

ปกสมุดโรงเรียน สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ ก็คือ

ปกสมุดโรงเรียนด้านนอก

เป็นแผ่นบนสุดของสมุด สามารถมองเห็นเป็นแผ่นแรก ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มี ช่องใส่ชื่อ ชั้น รายวิชา รวมถึงมีตราประจำโรงเรียนหรือรูปภาพต่างๆ ปกสมุดโรงเรียนด้านนอกจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ปกสมุดโรงเรียนด้านใน

เป็นส่วนด้านหลังของปกสมุดโรงเรียนด้านนอก ซึ่งต้องเปิดสมุดถึงจะมองเห็น จะเป็นหน้ากระดาษเปล่า หรือมีข้อมูลอื่นๆ พิมพ์ไว้ก็ได้ เช่น คำขวัญประจำโรงเรียน คติพจน์ สูตรคูณ หรือความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอื่นๆ  ในส่วนของปกสมุดโรงเรียนด้านในก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดียวกัน

โดยรูปแบบของทั้ง 2 ส่วนนี้ จะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบ มีหลายโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมออกแบบปกสมุดโรงเรียนซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เพราะผู้ใช้จะสามารถออกแบบได้ตรงความต้องการมากกว่า

 

ปกสมุดโรงเรียน ประกอบไปด้วยอะไรได้บ้าง?

ในการออกแบบปกสมุดโรงเรียน สามารถใส่ข้อความ สัญลักษณ์ รวมไปถึงรูปภาพได้อย่างหลากหลาย เช่น

ปกสมุดโรงเรียนด้านหน้า

 • ชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 • ปรัชญา อัตลักษณ์ คำขวัญ คติพจน์ของโรงเรียน

 • รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

 • ช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, รหัสวิชา, ครูผู้สอน)

ปกสมุดโรงเรียนด้านหลัง

 • ปรัชญา อัตลักษณ์ คำขวัญ คติพจน์ของโรงเรียน

 • รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

 • เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

 • แบบคัดลายมือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 • มาตราวัด สูตรคณิตศาสตร์ สูตรคูณ

 • ความรู้อื่นๆ

 

ปกสมุดโรงเรียน มีกี่แบบ?

ปกสมุดโรงเรียนที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

 • ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี

เป็นปกสมุดโรงเรียนที่ประกอบไปด้วย 1 สีนั่นก็คือสีดำพิมพ์ลงบนกระดาษสีพื้น เช่น สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู  โดยส่วนใหญ่ปกสมุดโรงเรียนแบบ 1 สี จะเน้นไปทางลายเส้นมากกว่ารูปภาพ เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่มาก เพราะค่าพิมพ์ไม่สูง

 

ตัวอย่างแบบปกสมุดโรงเรียนต่างๆ แบบ 1 สี

ปกสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง จังหวัดเพชรบูรณ์

ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เป็นหมึกสีดำพิมพ์ลงบนพื้นสีฟ้าเข้ม มีตราสัญลักษณ์และชื่อโรงเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ตรงกลางเป็นคำขวัญและปรัชญา ส่วนด้านล่างมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว,  ชั้น, เลขที่, วิชา, ครูผู้สอน)

ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เป็นหมึกสีดำพิมพ์ลงบนพื้นสีฟ้าเข้มเช่นเดียวกัน พร้อมกับสูตรคูณและมาตราชั่งตวงวัด

 

 • ปกสมุดโรงเรียนแบบ 4 สี

ปกสมุดโรงเรียน 4 สี จะประกอบไปด้วย สี CMYK ( Cyan = สีฟ้า, Magenta = สีแดงอมม่วง, Yellow = สีเหลือง และ Key = สีดำ) ซึ่งเป็นสีตั้งต้นในการผสมออกมาเป็นสีอื่นๆ บนปกสมุดโรงเรียน ทำให้ได้สีที่สวยงาม แยกแยะได้ง่าย โดยเฉพาะปกสมุดโรงเรียนที่เลือกใช้รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมาเป็นส่วนประกอบ ปกสมุดโรงเรียน 4 สี จะเหมาะกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนมาก ต้องสั่งผลิตที่ละเยอะๆ เพราะมีค่าเพลต แม่พิมพ์ และค่าพิมพ์มีราคาที่สูง


ตัวอย่างแบบปกสมุดโรงเรียนต่างๆ แบบ 4 สี

ปกสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เลือกใช้สีเขียวเหลืองเป็นหลักซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน มีตราและชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, รหัสวิชา, ครูผู้สอน)

ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เลือกใช้สีเขียวเหลืองเช่นเดียวกัน พร้อมกับธงชาติและคำทักทายของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

 

ปกสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี

ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหน้า : เลือกใช้สีส้มและสีขาวเป็นหลัก มีตราและชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และมีช่องสำหรับใส่ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, เลขที่, วิชา, ครูผู้สอน) ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยรูปวาดอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ

ปกสมุดหน้าโรงเรียนด้านหลัง : เลือกใช้สีส้มและสีขาวเป็นสีหลักเช่นเดียวกัน พร้อมกับโน๊ตและเนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

 

สำหรับโรงเรียนหรือคุณครูท่านใด ที่สนใจผลิตสมุดโรงเรียน สั่งออกแบบปกสมุดโรงเรียน พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สีที่คมชัด ในราคาถูก สามารถเลือกใช้บริการของ บริษัท ธรรมวิวัด จำกัด ได้เลย เรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาย่อมเยาว์ รวมถึงเรายังมีส่วนลดสำหรับหน่วยงานราชการอีกด้วย