โรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย

ขอบคุณภาพจาก wikipedia.org

          หมอบรัดเลย์ หรือ แดน บีช แบรดลีย์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( Dan Beach Bradley ) หรือบางคนเขียนเป็นหมอบรัดเล หมอปลัดเล หมอปรัดเล หรือ หมอปรัดเลย์ เป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 3 หมอรัดเลย์ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บริเวณสำเหร่ ธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2378 โดยซื้อตัวพิมพ์ของ ร.อ.เจมส์โลว์ จากสิงคโปร์ สำหรับการพิมพ์อักษรไทย

ข้อมูล : wikipedia.org