Category Archives: Article

ตัวอย่างผลงาน สมุดโรงเรียน 1 สี สมุดโรงเรียน ราคาถูก

          ทางโรงพิมพ์ของเรา รับทํา สมุดโรงเรียน ทั้งสมุดโรงเรียนแบบสำเร็จ สมุดโรงเรียนปกสีพื้น สมุดโรงเรียน สพฐ พิมพ์และเข้าเล่มด้วยเครื่องจักรทันสมัย ได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่ถูก!!! สนใจสามารถติดต่อมาได้เลย มาคุยกันก่อนก็ได้ครับ ยินดีรับทุกข้อเสนอครับ ติดต่อ โรงพิมพ์ สมุดโรงเรียน สมุดนักเรียน คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

ฟรี E-Book หนังสืออ่านเสริมวิชาภาษาไทย ภาพสวย อ่านสนุก

ฟรี E-Book หนังสืออ่านเสริมวิชาภาษาไทย ภาพสวย อ่านสนุก

          หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในการจดักระบวนการเรยีนรู้ สร้างความเขา้ใจเนอื้หาใหง้า่ยและรวดเรว็ขนึ้แกผู้เรียน โดยนำ Infographic มาออกแบบเนื้อหาตามความเหมาะสมทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ           นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ Augmented Reality (AR) หรือการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริงมาผสมผสานกับการออกแบบข้อมูลเป็นภาพ Infographic ด้วยซึ่งการสื่อสารด้วยภาพ Infographic และภาพเคลื่อนไหว Augmented Reality (AR) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ซับซ้อนได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำมากกว่าการอ่านหนังสือปกติ โหลด : หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงพิมพ์ สื่อการสอน รับพิมพ์สื่อการสอน ราคาถูก สนใจติดต่อ

สมุดโรงเรียนคุณภาพ ไม่มองข้ามเรื่องการออกแบบ

สมุดโรงเรียนราคาถูก ไม่มองข้ามเรื่องการออกแบบ

สมุดโรงเรียนคุณภาพ !!! เน้นเรื่องการออกแบบเป็นหลัก !!! ราคาเป็นมิตร !!! ติดต่อ โรงพิมพ์ สมุดโรงเรียน สมุดนักเรียน คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

โรงพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด ราคาถูก

โรงพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด ราคาถูก

📌 📌 โรงพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด ราคาถูก สนใจติดต่อมาได้เลย มาคุยกันก่อนได้ ยินดีรับทุกข้อเสนอครับ 📌 ติดต่อ โรงพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม ⭕ Tel. 087-564-4361 , 02-005-7004 ⭕ E-mail : sathon.thamwiwat@gmail.com ⭕ LINE ID : thamwiwat

โรงพิมพ์กล่องลูกฟูก คุณภาพ ราคาถูก

โรงพิมพ์กล่องลูกฟูกคุณภาพ ราคาถูก

📌 📌 #กล่องลูกฟูก ทางโรงพิมพ์ของเรา ก็รับทำนะครับ สนใจติดต่อมาได้เลย มาคุยกันก่อนได้ ยินดีรับทุกข้อเสนอครับ . 📌 ติดต่อ โรงพิมพ์กล่องลูกฟูกคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม ⭕ Tel. 087-564-4361 , 02-005-7004 ⭕ E-mail : sathon.thamwiwat@gmail.com ⭕ LINE ID : thamwiwat

รับทำสมุดโรงเรียน ปกสมุดโรงเรียน ราคาถูก

          จากประสบการณ์ ในการรับทำสมุดโรงเรียน ของโรงพิมพ์ธรรมวิวัด ได้รับทำสมุดโรงเรียนและออกแบบสมุดโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงรู้ถึงปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำสมุดโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถทำและออกแบบสมุดโรงเรียน และ รับทำสมุดโรงเรียน ปกสมุดโรงเรียน ราคาถูก ตามที่คุณครูอาจารย์สั่งได้อย่างรวดเร็ว จึงมั่นใจได้ว่าคุณครูอาจารย์ จะได้สมุดโรงเรียนที่มีคุณภาพ และสวยงาม ในราคาที่เป็นธรรม           ภาพด้านบน ก็คือหนึ่งตัวอย่าง สมุดโรงเรียน ที่ทำและออกแบบ โดยโรงพิมพ์ธรรมวิวัด สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาคุยกันก่อนได้ครับ ยินดีรับทุกข้อเสนอ รับทำสมุดโรงเรียน ปกสมุดโรงเรียน ราคาถูก ครับ คลิกเพิ่อดูรายเอียด สมุดโรงเรียน สมุดนักเรียน เพิ่มเติม ++ คลิก ++ ติดต่อ โรงพิมพ์ สมุดโรงเรียน คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

5 รูปแบบเส้น สมุดโรงเรียน

5-รูปแบบลายเส้น-สมุดโรงเรียน

     ทางโรงพิมพ์ของเรา นอกจากจะทำปก สมุดโรงเรียนแบบสำเร็จ , สมุดโรงเรียนปกสีพื้น และ สมุดโรงเรียน สพฐ แล้ว ในส่วนของรูปแบบเส้น ทางเราก็มีเส้นของสมุดโรงเรียนให้เลือกด้วยกัน 5 แบบดังนี้ 1.สมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) 2.สมุดเส้น D ( เส้นครึ่งบรรทัด + แดง ) 3.สมุดเส้น F ( เส้น 5 เส้น + แดง ) 4.สมุดเส้น H 5. สมุดเส้น คู่ ติดต่อ โรงพิมพ์ สมุดโรงเรียน สมุดนักเรียน คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

รับทํา สมุดโรงเรียน ราคาถูก

รับทำสมุดโรงเรียน ปกสมุดโรงเรียน ราคาถูก

          ทางโรงพิมพ์ของเรา รับทํา สมุดโรงเรียน ทั้งสมุดโรงเรียนแบบสำเร็จ สมุดโรงเรียนปกสีพื้น สมุดโรงเรียน สพฐ พิมพ์และเข้าเล่มด้วยเครื่องจักรทันสมัย ได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่ถูก!!! สนใจสามารถติดต่อมาได้เลย มาคุยกันก่อนก็ได้ครับ ยินดีรับทุกข้อเสนอครับ ติดต่อ โรงพิมพ์ สมุดโรงเรียน สมุดนักเรียน คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

พาเยื่ยมชม โรงพิมพ์ลาดพร้าว โรงพิมพ์ราคาถูก โรงพิมพ์ธรรมวิวัด

พาเยื่ยมชม โรงพิมพ์ลาดพร้าว โรงพิมพ์ราคาถูก โรงพิมพ์ธรรมวิวัด

พาเยื่ยมชม โรงพิมพ์ลาดพร้าว โรงพิมพ์ราคาถูก โรงพิมพ์ธรรมวิวัด           จากประสบการณ์อันยาวนานในวงการสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ธรรมวิวัดได้รับใช้ลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน อย่างซื่อสัตย์เสมอมา ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับbrochure โปสเตอร์ หนังสือ นิตยสาร สติกเกอร์ กระดาษคำตอบ การ์ดแต่งงาน OPD Card ซอง กล่องลูกฟูก กล่องต่างๆ บิล กระดาษต่อเนื่อง ตั๋ว บัตรเข้าชม งานรันเลข สมุดโรงเรียน หนังสือรุ่น ใบประกาศนียบัตรพร้อมซอง ไดอารี่ สมุดเย็บกี่ หนังสือพระและหนังสือสวดมนต์โรงพิมพ์ของเราเปิด 24 ชั่วโมง สามรถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยครับ ติดต่อ โรงพิมพ์คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

สื่อการสอนฟรี ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ

          สำหรับคุณครู ที่กำลังหาสื่อการสอนสำหรับ กิจกรรมสำหรับ วันเด็กอยู่ ทางเรามีสื่อการสอนมาแนะนำ เป็นสื่อการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการระบายสี และสนุกกับการเรียนรู้ สามารถดาว์โหลด สื่อการสอนฟรี ได้ที่ : สื่อการสอนฟรี ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ขอบคุณสื่อการสอนดีๆ จากเพจ บ้านสื่อ”มัตติกา” สื่อสร้างสรรค์กระดาษทำมือ โรงพิมพ์ สื่อการสอน รับพิมพ์สื่อการสอน ราคาถูก สนใจติดต่อ