มาตรฐาน กระดาษขนาด A

ขนาดนิ้วเซนติเมตร
A033.11 x 46.8184.1 x 118.9
A123.39 x 33.1159.4 x 84.1
A216.54 x 23.3942.0 x 59.4
A311.69 x 16.5429.7 x 42.0
A48.27 x 11.6921.0 x 29.7
A55.83 x 8.2714.8 x 21.0
A64.13 x 5.8310.5 x 14.8
A72.91 x 4.137.4 x 10.5
A82.05 x 2.915.2 x 7.4
A91.46 x 2.053.7 x 5.2
A101.02 x 1.462.6 x 3.7