มาทำความรู้จักกัน สมุดนักเรียน เนื้อในมีเส้นมาตรฐาน ทั้งหมด กี่แบบ ?

6-รูปแบบลายเส้น-สมุดโรงเรียน

สำหรับคุณครูหรืออาจารย์ ที่ต้องการสั่ง สมุดนักเรียน แต่ยังไม่รู้ว่า สมุดนักเรียน เนื้อในมีเส้นมาตรฐานทั้งหมดกี่แบบ ในบทความนี้ ทางโรงพิมพ์เรา จะมาแนะนำทำความรู้จัก เนื้อใน เส้นมาตรฐาน ของสมุดนักเรียนกันครับ

สมุดนักเรียน เนื้อในมีเส้นมาตรฐาน ทั้งหมด 6 แบบด้วยกัน โดยเนื้อใน เส้นมาตรฐาน ก็มีชื่อเรียกดังนี้

  1. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง )
  2. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D ( เส้นครึ่งบรรทัด + แดง )
  3. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น F ( เส้น 5 เส้น + แดง )
  4. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น H
  5. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น คู่
  6. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น จด

เราก็ได้ทำวามรู้จักชือของ สมุดนักเรียน เนื้อใน เส้นมาตรฐานกันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาทำความรู้จะหน้าตาของ เนื้อใน เส้นมาตรฐาน ของ สมุดนักเรียน กันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเพื่อที่ คุณครูหรืออาจารย์จะได้เห็นและสาารถเลือกในแบบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

1. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) โดยรูปแบบเนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B นี้ จะจัดว่าเป็น เนื้อใน เส้นมาตรฐาน ที่นิยมที่สุด ลักษณะเส้น จะมีเส้นธรรมดาที่เป็นสีฟ้า และมีเส้นสีแดงเส้นเดียวคาดเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้าย ดังรูปด้นล่าง

สมุดโรงเรียน เส้น B
สมุดโรงเรียน เส้น B

2. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D ( เส้นครึ่งบรรทัด + แดง ) โดยรูปแบบเนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D นี้จะแตกต่างจาก เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) ตรงที่เส้นระหว่างช่องของเส้นสีฟ้าทุกเส้น จะมีเส้นสีฟ้าขนาดเล็กกว่า ตัดผ่านช่องตรงกลางของทุกบรรทัด ส่วนทางด้านซ้ายก็ยังมีเส้นสีแดงเส้นเดียวคาดเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้าย เหมือนกับ เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น B ( เส้นธรรมดา + เส้นแดง ) ดังรูปด้นล่าง

สมุดโรงเรียน เส้น D
สมุดโรงเรียน เส้น D

3. เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น F ( เส้น 5 เส้น + แดง ) โดยรูปแบบ เนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น F จะเป็นแบบสมุดเส้น D แต่จะมีเส้นสีฟ้าเพิ่มขึ้นมาสองเส้นระหว่างเส้นตรงกลางของสมุดเส้น D ส่วนทางด้านซ้ายก็ยังมีเส้นสีแดงเส้นเดียวคาดเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้าย เหมือนกับเนื้อใน เส้นมาตรฐาน สมุดนักเรียนสมุดเส้น D ดังรูปด้นล่าง

สมุดโรงเรียน เส้น F
สมุดโรงเรียน เส้น F

4.สมุดเส้น H